Fiskalizacija za odvjetnike

Fiskalizacija u odvjetničkim uredima

Webračun je naoko jednostavan program sa širokom lepezom mogućnosti.

Možete dodati predefinirane usluge kojima je moguće mijenjati cijenu prikom dodavanja na račun. Isto tako je moguće izravno na račun dodati potpuno novu uslugu koja još ne postoji u bazi usluga.

Moguće je račune pretraživati po korisniku što Webračun pretvara u mali CRM sustav.

Na račun je lako dodati klijenta te dodatnu napomenu, automatski generiran poziva na broj. Moguće je dodati predložak za napomenu koja se jednostavno dodaje i prilagođava

Dovoljna samo 2 klika za kreiranje računa!


Povratak