Fiskalizacija za sporedna zanimanja

Sporedno zanimanje fiskalizacija

Zbog svoje iznimne jednostavnosti pri korištenju, naplate samo kad korisitite aplikaciju te izostanka bilo kakvog oblika pretplate Webračun je idealna usluga za sporedna zanimanja i ljude koji samo povremeno trebaju fiskalizaciju.

Ne morate kupovati tablet, mobitel ili prijenosni printer, račune možete izdavati na računalima koja već posjedujete.

Dovoljna samo 2 klika za kreiranje računa!


Povratak