Rad sa računima

Izdavanje računa

Artikle ili usluge dodajete na račun:
1. pretraživanjem stavki po imenu ili po šifri
2. odabirom iz brzog izbornika

Ukoliko želite dodati kupca na račun, kliknite na „Dodaj kupca“ i odaberite kupca iz Baze kupaca. Kupce u bazi mozete pretraživati po imenu i OIB-u. Kliknite na „Kreiraj i pregledaj racun“.
Izdavanje fiskalnog računa

Izdavanje računa na engleskom jeziku i u stranoj valuti

U „Postavke - Opći podaci“ možete uključiti opciju izdavanja višejezičnih računa. Tečaj valute se određuje prema trenutnom tečaju HNB-a, međutim možete ga i sami prilagođavati u postavkama.
Izdavanje racuna u eurima

Brzi izbornik

U brzom izborniku nalazi se 9 najviše prodavanih stavki iz baze artikla i usluga.
Artikli u brzom izborniku se osvježavaju automatski. Ukoliko poraste učestalost prodaje određenog artikla, taj artikl će se automatski pojaviti u brzom izborniku.
Brzi izbonik možete i sami prilagođavati. Otvorite bazu artikala klikom na „Stavke“ i sami odredite koje artikle ili usluge želite da se pojave u Brzom izborniku.
Dodavanje artikla na račun

Dodavanje kupca na račun

Ukoliko želite na račun možete dodati kupca. Prije izdavanja računa kliknite na "Dodaj kupca" i odaberite kupca iz Baze kupaca.
Dodavanje kupca na fiskalni račun

Odobravanje popusta

Prilikom izdavanja računa omogućeno Vam je odobravanje proizvoljnog popusta po artiklu.
Odobravanje popusta

Storniranje računa

Kliknite na polje „Izdani računi“. Pronađite račun koji želite stornirati. Račune možete pretraživati ručno ili pak po broju, statusu, blagajni ili poslovnici. Kad ste pronašli račun, kliknite na „Storno“

Storniranje fiskalnog računa

Spremanje računa u PDF format

Google Chrome:
Nakon kreiranja računa kliknite na tipku Ispiši, zatim na Change, odaberite opciju Save as PDF i spremite račun na željenu lokaciju.


Spremanje fiskalnog računa u PDF
Mozilla Firefox:
Za razliku od Google Chromea, za ipis na podataka u PDF formatu, Firefox zahtijeva dodatne programe, tzv. Add-ons. Potpuno besplatan program PDF Creator omogućiti će Vam spremanje računa ali i ostalih dokumenata u PDF formatu.

Printanje fiskalnog računa u PDF


Povratak