Uvjeti korištenja

Saša Vukšić i Nikola Kumek (u daljnjem tekstu: autori) autori su i vlasnici interent stranica i servisa Web Račun. Web Račun omogućava izdavanje i fiskalizaciju računa putem web pretraživača ili Android aplikacije.

Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama webracun. com i app.webracun.com. Korištenjem servisa Web Račun i internet stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti servis Web Račun na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja aplikacije.

Saržaj web stranice i servisa Web Račun zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu autora. Korisnici Web Račun servisa nisu ovlašteni za preprodaju servisa niti davanje pristupa trećim stranama.

Autori će omogućiti korištenje servisa na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Autori ne preuzimaju odgovornost za eventualne probleme u radu servisa Web Račun. Autori ne mogu jamčiti da korištenje internet stranice i servisa Web Račun neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici i servisu Web Račun ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste servis Web Račun na vlastitu odgovornost. Autori ni na koji način nisu odgovorni za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem internet stranice i Web Račun servisa. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice, nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica i Web Račun servisa.

Autori zadržavaju pravo da onemoguće pristup servisu korisnicima u slučaju procjene da se servis koristi na neprikladan način. Autori zadržavaju pravo da odbiju pristup servisu bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obezuje da će servis koristiti na način da ne ugrožava resurse i servis u cjelosti. Neprimjereno korištenje servisa zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa servisu.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Autori zadržavaju pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatraju potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja. Izmjene ujveta korištenja važeće su odmah po objavi na internetskim stranicama www.webracun.com.


Povratak