Baza artikala i usluga

Baza artikala i usluga

Klikom na Stavke pristupate katalogu stavki u kojem se nalaze se svi artikli i usluge. Katalog možete pretraživati po šifri ili po nazivu artikla ili usluge.
Baza artikala i usluga u fiskalnoj blagajni

Kreiranje novog artikla ili usluge

Novi artikl ili usluga kreirati se mogu na dva načina:
1. Klikom na Stavke - Kreiraj novu stavku.
2. Sa početnog ekrana upisom novog artikla u polje za pretraživanje
Kreiranje novog artikla ili usluge

Ažuriranje artikala i usluga u bazi

Podaci o već postojećim artiklima i uslugama, poput naziva, cijene, poreza, lako se mogu mijenjati ili dopunjavati koršitenjem opcije Ažuriraj.
Ažuriranje stavki

Ad hoc dodavanje novog artikla

Za djealatnosti kod kojih se rijetko ponavljaju artikli ili nazivi usluge postoji mogućnosti dodavanja novog artikla kroz ekran za kreiranje računa na način da u polje za pretraživanje upišete naziv artikla koji još do sada ne ppstoji u bazi. Tako dodani artikl se automastki sprema u bazu artikala i kod svakog sljedećeg kreiranja računa moguće ga je dodati na račun bez ponovnog upisivanja u bazu.
Ad hoc dodavanje novog artikla


Povratak