Fiskalizacija za odvjetnike

Fiskalna blagajna u odvjetničkim uredima

Kako već posjedujete računalo u svom uredu nema potrebe za kupnjom fiskalne blagajne i dodatnih uređaja. Koristite Webračun aplikaciju kao fiskalnu blagajnu na svom računalu i printeru te izbjegnite dodatne komplikacije i uređaje.

Webračun je naoko jednostavan program sa širokom lepezom mogućnosti.

Možete dodati predefinirane usluge kojima je moguće mijenjati cijenu prikom dodavanja na račun. Isto tako je moguće izravno na račun dodati potpuno novu uslugu koja još ne postoji u bazi usluga.

Moguće je račune pretraživati po korisniku što Webračun pretvara u mali CRM sustav.

Na račun je lako dodati klijenta te dodatnu napomenu, automatski generiran poziva na broj. Moguće je dodati predložak za napomenu koja se jednostavno dodaje i prilagođava

Dovoljna samo 2 klika za kreiranje računa!


Povratak