QR kod na računima

Obveza ispisa QR koda na svim fiskalnim računima

Što je QR kod?

QR kod je posebna vrsta barkoda kojeg može skenirati svaka kamera na mobilnom telefonu. Sadrži informacije koje se na taj način prenose na mobilni telefon.

Čemu služi QR kod na fiskalnim računima?

QR kod na fiskalnim računima sadrži osnovne informacije o računu te omogućuje laganu i brzu provjeru valjanost fiskalnog računa. Svaki kupac može svojim mobilnim telefonom skenirati QR kod sa računa te na taj način provjeriti da li je izdani račun ispravno fiskaliziran.
Skeniranjem QR koda svaki građanin postaje kontrolor ispravnosti računa.


Od kada je obavezan QR kod na fiskalnim računima?

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom od 01.01.2021. na izdanim fiskaliziranim dokumentima mora se dodati i ispis Quick Response (QR) koda.
Od 1.1.2021. na svim će se fiskaliziranim računima morati ispisivati QR kod kojim će se lakše moći provjeriti valjanost računa.
Na ovaj način će svaki kupac skeniranjem QR koda sa računa moći provjeriti ispravnost računa i sudjelovati u nagradnoj igri "Bez računa se ne računa". Webračun je već spreman za navednu promjenu i 1.1.2021. će računi automatski početi izlaziti sa QR kodom. Vi ne morate ništa poduzimati po tom pitanju.

Koje podatke mora sadržavati QR kod na fiskalnim računima?

Svaki fiskalni QR kod na računima mora sadržavati: URL adresu do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa, JIR ili ZKI brojeve obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme izdavanja računa, ukupni iznos računa

Da li moj printer podržava QR kod?

Ako koristite Webračun kao web aplikaciju i ispisujete račune na A4 printerima nećete imati nakakvih problema sa ispisom QR koda. Ako koristite Webračun kao mobilnu/android aplikaciju i ispisujete račune na novije 58mm POS printere ne bi trebalo biti problema sa ispisom QR koda. Kako bi bili sigurni da ispis QR koda neće stvarati probleme početkom prosinca 2020. godine u testni rad ćemo pustiti ispis QR koda kako bi do zakonskog roka 1.1.2021. uspjeli nabaviti novi printer ako vaš stari printer ne podržava ispis QR koda.

Trebaju li računi koji nisu fiskalizirani sadržavati QR kod?

Obveza ispisa QR koda na računima odnosi se samo na fiskalizirane račune. Na računima koji nisu fiskalizirani ne postoji obveza ispisa QR koda. Jednostavno rečeno: ako na računu postoji ZKI i JIR broj onda treba postojati i QR kod.

Kako izgleda QR kod na računima?

IIzgled QR koda na računima


Povratak

100% domaći proizvod!
Od malog poduzetnika za male poduzetnike
👩‍🔧👷‍♀️👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🏭👩‍💻