Mobilnost

Izdavanje fiskalnih računa na terenu

Web Račun je najjednostavnija i najpovoljnija mobilna fiskalna blagajna dostupna na tržistu. Ako se Vaše poslovanje ne odvija na stalnoj lokaciji, Web Račun vam omogućava izdavanje fiskalnog računa gdje god da se nalazite.
Jednostavno spojite USB kabelom ili bluetoothom Android (prepručena verzija je 5.0) mobilni telefonon ili tablet sa POS printerom i ispišite Vaš račun.
Gdje god da se nalazite, ako imate internet vezu, Web Račun za komunicira sa Poreznom upravom, fiskalizira izdani račun i generira jedinstveni identifikator računa (JIR) i zaštitni kod izdavatelja (ZKI).


Povratak