PO-SD obrazac

Što je i kako izraditi PO-SD obrazac?

Ako ste do sada račune kreirali u Excelu te ste se na kraju godine ručno mučili sa kreiranjem PO-SD obrasca vrijeme je da počenete korisitit Webračun aplikaciju za izdavanje računa koja će vam sam generirati PO-SD obrazac te vas riješiti te obaveze.

Kako izraditi PO-SD obrazac?

Ako ste vlasnik paušalnog obrta dužni ste voditi samo knjigu prometa i izraditi PO-SD obrazac.

Oba dokumenta Webračun generira za vas tako da ne morate o tome brinuti. Do 15.1. je potrebno predati PO-SD obrazac za prethodnu godinu.

Ako niste tijekom godine koristili Webračun aplikaciju, a želite imati uredno isprintan PO-SD obrazac možete se registrirati na webracun.com aplikaciju te ručno upisati vrijednosti u PO-SD obrazac te ga isprintati. Na taj način ćete predati isprintani, a ne rukom ispisani PO-SD obrazac.

Što sadrži PO-SD obrazac?

PO-SD obrazac sadrži sve vaše poslovne primitke od prethodne godine. Webračun aplikacija automatski zbraja iznose svih vaših računa te ih uspisuje u PO-SD obrazac. Ako ste tijekom godine imali još neke primitke koji se ne odnose na izdane račune možete ih proizvoljno upisati u generirani obrazac.

Webračun PO-SD obrazac je potpuno fleksibilan tako da predložene vrijednosti možete urediti i prilagoditi stvarnom stanju direktnim upisom u polja na obrascu.

Čemu služi izrada PO-SD obrasca?

Porezna uprava uspoređuje iznose prikazane PO-SD obrascem i uplate na žiroračun te obavlja provjeru jesu li iskazani primici jednaki stvarnim primicima.

Gdje se nalazi opcija ispisa PO-SD obrasca?

Odete u Postavke -> Opći podaci i na dnu stanice imate opciju ispisa PO-SD obrasca. Na ovaj način je moguće izraditi PO-SD obrazac jednim klikom.

Generiranje PO-SD obrasca

Kako izgleda navedeni obrazac?

PO-SD obrazac sadrži sve vaše prihode za prethodnu godinu te iznos uplaćenog poreza i prireza.

Izgled PO-SD obrasca

Želim odmah izraditi PO-SD obrazac ali do sada nisam bio korisnik Webračun aplikacije?

Nema problema, registirajte se na webracun.com aplikaciju, ispunite obrazac svojim podacima te ga isprintajte.


Više o aplikaciji

100% domaći proizvod!
Od malog poduzetnika za male poduzetnike
👩‍🔧👷‍♀️👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🏭👩‍💻
--> -->