Rad sa računima

Odabir tipa računa: R1 ili R2

Postavke – Upravljanje općim podacima – Odaberite koji tip računa želite izdavati, R1 ili R2 i spremite postavke.

Odabir tipa računa u fiskalnoj blagajni

Odabir sustava obračuna PDV-a

Postavke – Upravljanje općim podacima – Odaberite je li Vaše poduzeće u sustavu PDV-a.
Ukoliko Vaše poduzeće nije u sustavu PDV-a taj podatak mora biti istaknut na računima koje izdajete. U podnožje računa dodajte sljedeće: Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunan.“.
Stavke – Kreiraj novu stavku
Stavke – Azuriranje
Sami možete odrediti željenu stopu PDV-a za određeni artikl. Moguće stope poreza u RH su 5%, 13% i 25%
Odabir obračuna PDV-a

Prilagodba teksta računa, dodavanje logotipa

Postavke – Upravljanje općim podacima
U za to predviđena polja unesite osnovne podatke o vlastitom poduzeću, koji će se ispisivati na račun (adresa, vlasnik, broj telefona, OIB)
U polje „Dodatni podaci“ unesite tekst koji želite prikazati ispod osnovnih podataka (banka, podaci o uplati, IBAN, itd.)
U polje „Podnožje računa“ unesite tekst koji želite prikazati u podnožju računa (reklamni slogan, pravne podatke, WI-FI, itd.)
Postavke – Upravljanje općim podacima – na dnu stranice nalazi se polje Logotip. Odaberite logotip koji ce se prikazivati na računu.
Dodavanje logotipa na fiskalni računNaknadna fiskalizacija računa

Ukoliko je došlo do greške prilikom fiskalizacije zbog tehničkih problema ili nedostupnosti porezne uprave, status računa će biti: “Izdan + nije fiskaliziran” i biti će označen žutom bojom. Klikom na status možete naknadno fiskalizirati račun.
Izdavanje i fiskalizacija računa bez internet veze i nisu mogući.
Naknadna fiskalizacija računa

Arhiva svih izdanih računa

Kliknite na polje „Izdani računi“. Račune možete pretraživati ručno ili pak po broju, kupcu (upišite ime kupca), statusu, blagajni (upišite b:oznaka blagajne) ili poslovnici (p:oznaka poslovnice).
Za sve račune u arhivi istkanuti su podaci poput datuma izdavanja, operatera blagajne, broj računa ,itd.
Račune u arhivi možete pregledavati po stavkama, izvršiti rekapitulaciju poreza, ispisati…

Baza izdanih fiskalnih računa

Ispis računa na POS i klasične A4 printere

58mm bluetoth/USB POS printeri su podržani samo na Android aplikaciji. Iz web aplikacije je moguće ispisivati na A4 printer ili 80mm POS printer koji ima instaliran driver (upravljački program). 80mm POS printeri za koje možemo tvrditi da ispravno rade sa web aplikacijom su Bixolon (SRP 300, SRP-350II) modeli koje neki od naših korisnika koriste.

Podešavanje postavki ispisa računa u Firefox pregledniku

Postavke ispisa računa na klasičan uredski printer možete sami podešavati. Optimalne margine ispisa u Google Chrome pregledniku automatski podešene.
U Firefox web pregledniku optimalne postavke optimalne postavke možete podesiti klikom na File – Page setup – Margins & Header i zatim unesite preporučene margine(8-8-0-0).
Podešavanje postavki ispisa računa


Povratak