Shopify automatizirano izdavanje računa i fiskalizacija

Povezivanje Shopify webshopa i Webračun aplikacije za izdavanje računa

Integracija je relativno jednostavna i radi na način da na željeni webhook/event zalijepite WebRačun API link te na taj način Shopify order / narudžbu šalje prema Webračunu, Webračun na temelju ordera kreira račun, fiskalizira ga i pošalje ga kupcu.

Pomoću ovakve integracije moguće je na jednostavan način izdavati i fiskaizirati račune na vašem Shopify webshopu bez potrebe za dodatnim razvojem.

Na koji način radi Shopify integracija?

Integracija Shopify webshopova i Webračuna radi na način da u trenutku prebacivanja narudžbe na webshopu u status "fulfilled" Shopify automatski kreira račun, fiskalizira ga ako ima potrebe te ga pošalje kupcu na email.

Izdane račune, pregledavanje poslovnih izvještaja i storniranje računa radite standardno kroz Webračun aplikaciju.

Koraci kod integracija Shopify webshopa i Webračuna?

  1. Potrebano se registrirati na webracun.com
  2. Javite nam se kako bismo za vas pripremili WebRačun API link
  3. Iskopirajte WebRačun API link na odgovarajući webhook event - važno je da je event tipa (Order).
  4. Spremni ste za rad!

Postavke Shopify webhooka

Shopify webhook

Ne može biti jednostavnije, zar ne?


Povratak

100% domaći proizvod!
Od malog poduzetnika za male poduzetnike
👩‍🔧👷‍♀️👨‍⚕️👩‍🍳👨‍🏭👩‍💻