Sigurnost

Pristup računima

Web Račun je "cloud" usluga, što znači da Vašim računima možete pristupiti sa bilo kojeg mjesta na svijetu, sa bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu - 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
Ukoliko imate tehničkih problema sa vlastitim računalom ili printerom, računima možete pristupiti sa bilo kojeg drugog računala. Vaši računi i podaci su zaštićeni i pristupate im uz korisničko ime i zaporku. Nitko osim Vas nema pristup Vašim računima i podacima.

Sigurnosna kopija

Svakodnevno se radi sigurnosna kopija baze podataka koja je pohranjena na sigurnom serveru.


Povratak