Slanje eRačuna

Slanje eRačuna, provjera statusa eRačuna, financijsko odobrenje, storniraj, izdani eRačuni


Kako brzo i jednostavno poslati eRačun?

Ukoliko ste mali poduzetnik/obrtnik koji povremeno treba poslati eRačun prema državi, ovo je rješenje za vas!
Putem aplikacije Webračun omogućujemo Vam brzo i efikasno slanje eRačuna, a sve što trebate je kontaktirati nas kako bismo Vam omogućili tu opciju (standardno nije uključena).


Kreiranje eRačuna

Da biste krerali eRačun prvo je potrebno kreirati račun na standardan način, no način plaćanja striktno mora biti transakcijski.
Pri kreiranju takvog računa posebnu pažnju obratite na dodavanje odgovarajućeg OIB-a kupca kako bi bili sigurni da će račun završiti kod željenog kupca (račun se šalje na temelju OIB-a).
Ako vas je kupac tražio da se referencirate na narudžbenicu i slično takve podatke stavite u napomenu.
Nakon što ste unjeli sve stavke i točne podatke kupca klikom na gumb "Kreiraj račun" potvrdite unos.
Nakon što ste kreirali klasičan račun, možete ga poslati kao eRačun prateći sljedeći korak "Slanje eRačuna".
e-Račun
Slanje eRačuna

Nakon što ste kreirali račun možete ga poslati kao eRačun.
Na ekranu koji prikazuje sve izdane račune nalazi se gumb "eRačun". Klikom na gumb odabrani račun šalje se u obliku eRačuna.
1.Informacije o kupcu povlače se automatski iz registra prema OIB-u kupca koji ste unijeli prilikom kreiranja računa. Ova automatska ispuna može Vam poslužiti kao provjera točnosti.
2.Ukoliko kupac kojem šaljete eRačun ima više organizacijskih jedinica odnosno podružnica u padajućem izborniku potrebno je odabrati željenu organizacijsku jedinicu.
3.Podaci za plaćanje izuzetno su bitni kako bi kupac mogao platiti račun. Kako bi ubrzali i pojednostavili slanje eRačuna u postavkama spremite ove podatke (IBAN, model plaćanja i poziv na broj) i program će ih automatski ispunjavati umjesto Vas.
4.Prilog i datum isporuke nisu obavezni ukoliko ih kupac ne traži.
Konačnim klikom na gumb "Pošalji" eRačun će se ispostaviti kupcu.
e-Račun

Provjera statusa eRačuna?

Nakon što je eRačun poslan klikom na gumb "eRačun" moguća je provjera njegova statusa.
Četiri su statusa eRačuna.
Zaprimljen-> eRačun je uredno poslan, ali još nije otvoren.
Prihvaćen-> eRačun je prihvaćen, otvoren i pregledan.
Plaćen-> uredno plaćen.
Odbijen-> odbijen+razlog odbijanja.
e-Račun

Financijsko odobrenje (storniraj)

Ukoliko kupac iz nekog razloga traži poništenje računa, klikom na gumb "Storno" račun će biti poništen.

e-Račun


Povratak