Fiskalizacija za paušaliste

Fiskalna blagajna za paušalne obrte

Webračun je jedini program koji vam treba za vođenje paušalnog obrta. Ako ste upravo otvorili paušalni obrt vrijeme je za izdvanje računa, a Webračun je najjednostavniji program za izdavanje račune, slanje eRačuna i fiskalizaciju. Ako trebate pomoć oko izdavanja računa slobodno nam se javite i pomoći ćemo vam sa uvodom u proces fiskalizacije i izdavanja računa.

Vi, kao paušalni obrtnik dužni ste kroz godinu voditi samo 2 izvještaja: Knjigu prometa i POSD obrazac. Kada koristite Webračun, Knjiga prometa se automatski generira za vas tako da je ne morate ručno ispisivati. Na kraju godine trebate predati POSD obrazac. Predlažem da POSD obrazac predajete online, putem ePorezne. POSD obarazac sadrži vaše prihode po kvartalima unutar godine. Prihode po kvartalima vam automatski računa Webračun fisklana blagajna tako da vama jedino preostaje da navedene iznose prepišete u online POSD obrazac na ePoreznoj.

Vođenje paušalnog obrta putem Webračun fiskalne blagajne je potpuno automatizirano. Uz izdavanje računa ne morate ništa dodatno raditi, program sve sam vodi za vas.

Webračun je naoko jednostavan program za paušalne obrte sa širokom lepezom mogućnosti.

Možete dodati predefinirane usluge kojima je moguće mijenjati cijenu prikom dodavanja na račun. Isto tako je moguće izravno na račun dodati potpuno novu uslugu koja još ne postoji u bazi usluga.

Moguće je račune pretraživati po korisniku što Webračun pretvara u mali CRM sustav.

Na račun je lako dodati klijenta te dodatnu napomenu, automatski generiran poziva na broj. Moguće je dodati predložak za napomenu koja se jednostavno dodaje i prilagođava

Dovoljna samo 2 klika za kreiranje računa!


Povratak